Newsletter

Jeśli chcą Państwo otrzymywać najnowsze informacje, prosimy podać adres e-mail.
dodaj do newslettera

Raport bieżący: RB 22/2012 - Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na ZWZ

Data sporządzenia: 2012-06-28 / Podstawa prawna: Art. 70 pkt. 3 Ustawy o ofercie - ZWZ lista powyżej 5%

Raport Bieżący: RB 22/2012

Temat: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na ZWZ
Data sporządzenia: 2012-06-28
Podstawa prawna: Art. 70 pkt. 3 Ustawy o ofercie - ZWZ lista powyżej 5%

Treść raportu:

Działając na podstawie Art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd CHEMOSERVIS-DWORY S.A. ("Spółka") podaje  do publicznej wiadomości wykaz Akcjonariuszy uczestniczących w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 28 czerwca 2012 roku, posiadających co najmniej 5% głosów na tym Walnym Zgromadzeniu:

PETROELTECH S.A.
Liczba zarejestrowanych na ZWZ akcji: 35 619 675
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 35 619 675
Udział % w ogólnej liczbie głosów: 23,74%
Udział % głosów na tym ZWZ: 46,56%

PETRO Mechanika S.A.
Liczba zarejestrowanych na ZWZ akcji: 30 015 535
Liczba głosów zarejestrowanych akcji: 30 015 535
Udział % w ogólnej liczbie głosów: 20,00%
Udział % głosów na tym ZWZ: 39,23%

PETRO Remont Sp. z o.o.
Liczba zarejestrowanych na ZWZ akcji: 10 871 078
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 10 871 078
Udział % w ogólnej liczbie głosów: 7,24%
Udział % głosów na tym ZWZ: 14,21%

Notowania

CHS
Money.pl - Kliknij po wicej
Wykres wygenerowany przez Money.pl

Kontakt dla Inwestorów

 

Zaufali nam

CHEMOSERVIS-DWORY S.A. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Krakowie, KRS 0000287238, NIP 549-19-11-468, REGON 070889223. Kapitał zakładowy opłacony w całości: 20.006.000 PLN.
Copyright © CHEMOSERVIS-DWORY S.A.
Projekt i wykonanie www.6sense.pl