Newsletter

Jeśli chcą Państwo otrzymywać najnowsze informacje, prosimy podać adres e-mail.
dodaj do newslettera

Raport bieżący: RB 2/2018 - Terminy publikacji raportów okresowych Emitenta

Data sporządzenia: 2018-01-11 / Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Raport Bieżący: RB 2/2018

Temat: Terminy publikacji raportów okresowych Emitenta
Data sporządzenia: 2018-01-11
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Chemoservis-Dwory S.A. („Emitent”) działając na podstawie § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 z późn. zm. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie”), przekazuje do publicznej wiadomości terminy, w których publikowane będą raporty okresowe Emitenta w roku 2018.

  1. Skonsolidowane Raporty Kwartalne: za I kwartał 2018 – 25 maja 2018 roku, za III kwartał 2018 – 23 listopada 2018 roku.
  2. Jednostkowy i skonsolidowany Raport Półroczny za I półrocze 2018 – 26 września 2018 roku.
  3. Jednostkowy i skonsolidowany Raport Roczny za 2017 – 26 kwietnia 2018 roku.

Zgodnie z § 101 ust. 2 Rozporządzenia, Spółka nie będzie publikowała raportu kwartalnego za IV kwartał 2017 roku oraz za II kwartał 2018 roku.

Jednocześnie Spółka oświadcza, że zgodnie z § 83 ust. 1 Rozporządzenia nie będzie publikowała jednostkowych raportów kwartalnych. Skonsolidowane raporty kwartalne zawierać będą kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz kwartalną informację finansową.

Notowania

CHS
Money.pl - Kliknij po wicej
Wykres wygenerowany przez Money.pl

Kontakt dla Inwestorów

 

Zaufali nam

CHEMOSERVIS-DWORY S.A. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Krakowie, KRS 0000287238, NIP 549-19-11-468, REGON 070889223. Kapitał zakładowy opłacony w całości: 20.006.000 PLN.
Copyright © CHEMOSERVIS-DWORY S.A.
Projekt i wykonanie www.6sense.pl