Newsletter

Jeśli chcą Państwo otrzymywać najnowsze informacje, prosimy podać adres e-mail.
dodaj do newslettera

Raport bieżący: RB 21/2019 - Odwołanie i powołanie członków Zarządu Emitenta

Data sporządzenia: 2019-03-29 / Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Raport Bieżący: RB 21/2019

Temat: Odwołanie i powołanie członków Zarządu Emitenta
Data sporządzenia: 2019-03-29
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Chemoservis-Dwory S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu 29 marca 2019 roku, Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwałę o odwołaniu z tym dniem wszystkich Członków Zarządu Emitenta – tj. Prezesa Zarządu - Pana Wiesława Paszek.

Jednocześnie Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwałę o powołaniu z dniem 29 marca 2019 roku do Zarządu Spółki do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu - Pana Wiesława Paszek.

Pan Wiesław Paszek posiada wykształcenie wyższe. Ukończył studia magisterskie na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach – kierunek historia. Ponadto ukończył szereg studiów podyplomowych na Uniwersytecie Warszawskim – zarządzanie gospodarką społeczną, na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach – PR w praktyce, na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie – maszyny i urządzenia dla górnictwa podziemnego oraz w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie – zarządzanie sprzedażą.

Przebieg pracy zawodowej:

  • 1994 – 2008 – ZZNPW S.A., Zabrzańskie Zakłady Mechaniczne S.A. – Specjalista ds. Marketingu i Sprzedaży,
  • 2008 – 2011 – KOPEX S.A. – Specjalista ds. Marketingu, Kierownik Działu,
  • 2011 – 2017 – KOPEX S.A. – Dyrektor Biura Marketingu, Dyrektor ds. Komunikacji i Marketingu,
  • 2017 – 2018 – KERUI Petroleum – Business Development Manager,                                       
  • 2018 – 2018 – CHEMOSERVIS-DWORY S.A. – Wiceprezes Zarządu,                                                                 
  • 2018 – 2019 – CHEMOSERVIS-DWORY S.A. – Prezes Zarządu,                                         
  • 2019 – nadal – Zakład Energetyczny ZEN Sp. z o.o. – Prezes Zarządu.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pan Wiesław Paszek nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności prowadzonej przez Emitenta, nie pozostaje wspólnikiem w spółce konkurencyjnej wobec Emitenta, członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej w stosunku do Emitenta osoby prawnej. Pan Wiesław Paszek nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.

Podstawa prawna: §5 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (…) z 29 marca 2018 roku.


Zaufali nam

CHEMOSERVIS-DWORY S.A. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Krakowie, KRS 0000287238, NIP 549-19-11-468, REGON 070889223. Kapitał zakładowy opłacony w całości: 20.006.000 PLN.
Copyright © CHEMOSERVIS-DWORY S.A.
Projekt i wykonanie www.6sense.pl