Newsletter

Jeśli chcą Państwo otrzymywać najnowsze informacje, prosimy podać adres e-mail.
dodaj do newslettera

Raport bieżący: RB 21/2012 - Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Chemoservis-Dwory S.A.

Data sporządzenia: 2012-06-28 / Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o Ofercie – informacje bieżące i okresowe

Raport Bieżący: RB 21/2012

Temat: Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Chemoservis-Dwory S.A.
Data sporządzenia: 2012-06-28
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o Ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zgodnie z § 38 ust.1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009r. Nr 33, poz. 259 z późn. zm.), Zarząd Chemoservis-Dwory S.A. z siedzibą w Oświęcimiu, przekazuje treść uchwał, podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 28 czerwca 2012 roku, stanowiących załącznik do niniejszego raportu.

Plik do pobrania:

Treść uchwał podjętych przez ZWZ w dniu 28.06.2012 roku.pdf

Notowania

CHS
Money.pl - Kliknij po wicej
Wykres wygenerowany przez Money.pl

Kontakt dla Inwestorów

 

Zaufali nam

CHEMOSERVIS-DWORY S.A. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Krakowie, KRS 0000287238, NIP 549-19-11-468, REGON 070889223. Kapitał zakładowy opłacony w całości: 20.006.000 PLN.
Copyright © CHEMOSERVIS-DWORY S.A.
Projekt i wykonanie www.6sense.pl