Newsletter

Jeśli chcą Państwo otrzymywać najnowsze informacje, prosimy podać adres e-mail.
dodaj do newslettera

Raport bieżący: RB 20/2019 - Odwołanie i powołanie członków Rady Nadzorczej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta - uzupełnienie

Data sporządzenia: 2019-03-29 / Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Raport Bieżący: RB 20/2019

Temat: Odwołanie i powołanie członków Rady Nadzorczej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta - uzupełnienie
Data sporządzenia: 2019-03-29
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Chemoservis-Dwory S.A. ("Emitent", "Spółka") w nawiązaniu do RB 19/2019 z dnia 25 marca 2019 roku informuje, iż na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 29 marca 2019 roku nowo powołani członkowie Rady Nadzorczej wyznaczyli sobie następujące funkcje:

Przewodniczący Rady Nadzorczej - Pan Jan Karaszewski,
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej - Pan Sławomir Karaszewski,
Sekretarz Rady Nadzorczej - Pan Michał Nyznar,
Pan Krzysztof Moszkiewicz jako Członek Rady Nadzorczej,
Pan Michał Tymczyszyn jako Członek Rady Nadzorczej.

Podstawa prawna: §10 pkt 3 łącznie z §5 ust. 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (…) z 29 marca 2018 roku.

   


Zaufali nam

CHEMOSERVIS-DWORY S.A. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Krakowie, KRS 0000287238, NIP 549-19-11-468, REGON 070889223. Kapitał zakładowy opłacony w całości: 20.006.000 PLN.
Copyright © CHEMOSERVIS-DWORY S.A.
Projekt i wykonanie www.6sense.pl