Newsletter

Jeśli chcą Państwo otrzymywać najnowsze informacje, prosimy podać adres e-mail.
dodaj do newslettera

Raport bieżący: RB 18/2012 - Projekty uchwał na zwołane na dzień 28 czerwca 2012 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta

Data sporządzenia: 2012-06-01 / Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o Ofercie – informacje bieżące i okresowe

Raport Bieżący: RB 18/2012

Temat: Projekty uchwał na zwołane na dzień 28 czerwca 2012 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta
Data sporządzenia: 2012-06-01
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o Ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Chemoservis-Dwory S.A. (Emitent, Spółka) z siedzibą w Oświęcimiu podaje do publicznej wiadomości projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 28 czerwca 2011 roku.

Załączniki:

  • Projekty uchwał ZWZ Chemoservis-Dwory S.A.
  • Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Chemoservis-Dwory S.A. za 2011 rok.


Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku z późn. zm. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Plik do pobrania:

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.pdf

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2011 rok.pdf

Notowania

CHS
Money.pl - Kliknij po wicej
Wykres wygenerowany przez Money.pl

Kontakt dla Inwestorów

 

Zaufali nam

CHEMOSERVIS-DWORY S.A. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Krakowie, KRS 0000287238, NIP 549-19-11-468, REGON 070889223. Kapitał zakładowy opłacony w całości: 20.006.000 PLN.
Copyright © CHEMOSERVIS-DWORY S.A.
Projekt i wykonanie www.6sense.pl