Newsletter

Jeśli chcą Państwo otrzymywać najnowsze informacje, prosimy podać adres e-mail.
dodaj do newslettera

Raport bieżący: RB 1/2013 - Zmiana struktury kapitału zakładowego Spółki zależnej Emitenta

Data sporządzenia: 2013-01-04 / Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o Ofercie – informacje bieżące i okresowe

Raport Bieżący: RB 1/2013

Temat: Zmiana struktury kapitału zakładowego Spółki zależnej Emitenta
Data sporządzenia: 2013-01-04
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o Ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Spółki Chemoservis-Dwory S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu 4 stycznia 2013 roku otrzymał od spółki zależnej MD-PROECO Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy następującej treści informację:

„W dniu 20.12.2012 r. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy  Krajowego Rejestru Sądowego na mocy postanowienia dokonał zmiany wpisu w Dziale 1 w rubryce 7 – Dane wspólników w KRS Spółki MD-PROECO Sp. z o.o.  Zmiana powyższa polega na dodaniu nowego wspólnika – Przedsiębiorstwo Usług Technicznych UNIMECH S.A. z siedzibą w Nowej Białej 38, co spowodowało zmianę w strukturze kapitału Spółki MD-PROECO Sp. z o.o.

Wysokość kapitału zakładowego Spółki MD-PROECO Sp. z o. o. nie uległa zmianie, wynosząc 14.297.000,00 zł i dzieląc się na 28.594 udziały o wartości 500,00 zł każdy. Zmieniła się natomiast struktura posiadanych przez wspólników udziałów i kształtuje się ona jak w załączeniu”:
 
Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z późn. zm.)

Plik do pobrania:

Załącznik do RB 1/2013 z dnia 04.01.2013 roku.pdf

 

Notowania

CHS
Money.pl - Kliknij po wicej
Wykres wygenerowany przez Money.pl

Kontakt dla Inwestorów

 

Zaufali nam

CHEMOSERVIS-DWORY S.A. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Krakowie, KRS 0000287238, NIP 549-19-11-468, REGON 070889223. Kapitał zakładowy opłacony w całości: 20.006.000 PLN.
Copyright © CHEMOSERVIS-DWORY S.A.
Projekt i wykonanie www.6sense.pl