Newsletter

Jeśli chcą Państwo otrzymywać najnowsze informacje, prosimy podać adres e-mail.
dodaj do newslettera

Raport bieżący: RB 10/2017 - Podpisanie przez Emitenta aneksu do umowy o znaczącej wartości

Data sporządzenia: 2017-02-02 / Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Raport Bieżący: RB 10/2017

Temat: Podpisanie przez Emitenta aneksu do umowy o znaczącej wartości
Data sporządzenia: 2017-02-02
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd Chemoservis-Dwory S.A. ("Spółka") w nawiązaniu do RB 76/2016 informuje, iż w dniu 02.02.2017 r. podpisano aneks do umowy na Budowę i uruchomienie specjalistycznej instalacji do elektrostatycznej separacji popiołów lotnych i pyłu węglowego" z EnergoAsh Południe Sp. z o.o. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu.

Przedmiotowym aneksem zmieniono termin zakończenia prac na 31.12.2017r.


Zaufali nam

CHEMOSERVIS-DWORY S.A. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Krakowie, KRS 0000287238, NIP 549-19-11-468, REGON 070889223. Kapitał zakładowy opłacony w całości: 20.006.000 PLN.
Copyright © CHEMOSERVIS-DWORY S.A.
Projekt i wykonanie www.6sense.pl