Newsletter

Jeśli chcą Państwo otrzymywać najnowsze informacje, prosimy podać adres e-mail.
dodaj do newslettera

Raport bieżący: RB 05/2019 Zmiana terminu publikacji raportu za pierwszy kwartał 2018

Data sporządzenia: 2019-01-31 / Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Raport Bieżący: RB 05/2019 Temat: Zmiana terminu publikacji raportu za pierwszy kwartał 2018

Raport Bieżący: RB 05/2019

Temat: Zmiana terminu publikacji raportu za pierwszy kwartał 2018

Data sporządzenia: 2019-01-31

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Chemoservis-Dwory S.A. ("Spółka", "Emitent"), w nawiązaniu do RB nr 2/2018, 21/2018, 14/2018, 37/2018, 42/2018, 50/2018, 57/2018, 62/2018, 67/2018 oraz 73/2018 informuje, że skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2018 roku opublikowany zostanie w dniu 28 lutego 2019 roku.

Przyczyną zmiany terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2018 roku, jest nadal brak dostępu nowo wybranego w dniu 27 lipca 2018 roku zarządu Spółki do źródłowej dokumentacji finansowo-księgowej i handlowej Spółki, i to zarówno w formie papierowej jak i elektronicznej.

O zaistniałej sytuacji zostały powiadomione Komisja Nadzoru Finansowego w Warszawie, Prokuratura Rejonowa w Oświęcimiu, Urząd Skarbowy w Oświęcimiu, Małopolski Urząd Skarbowy w Krakowie oraz Inspektorat ZUS w Oświęcimiu.

Zarząd podejmuje wszelkie możliwe kroki w celu uzyskania dostępu do danych finansowo-księgowych firmy, celem sporządzenia i opublikowania skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2018 roku oraz okresy kolejne w jak najkrótszym możliwym terminie.

Podpisane: Zarząd Spółki


Zaufali nam

CHEMOSERVIS-DWORY S.A. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Krakowie, KRS 0000287238, NIP 549-19-11-468, REGON 070889223. Kapitał zakładowy opłacony w całości: 20.006.000 PLN.
Copyright © CHEMOSERVIS-DWORY S.A.
Projekt i wykonanie www.6sense.pl