Newsletter

Jeśli chcą Państwo otrzymywać najnowsze informacje, prosimy podać adres e-mail.
dodaj do newslettera

Raport bieżący: RB 03/2019 Informacja o zawarciu porozumień z wierzycielami w celu oddłużenia Spółki

Data sporządzenia: 2018-01-29 / Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufna Raport Bieżący: RB 03/2019 Temat: Informacja o zawarciu porozumień z wierzycielami w celu oddłużenia Spółki

Raport Bieżący: RB 03/2019

Temat: Informacja o zawarciu porozumień z wierzycielami w celu oddłużenia Spółki

Data sporządzenia: 2019-01-29

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Chemoservis-Dwory S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje,  iż w dniach od 25 do 29 stycznia 2019 roku, zawarł szereg porozumień z wierzycielami Spółki, posiadającymi wymagalne i bezsporne wierzytelności Emitenta, dzięki czemu doszło do oddłużenia spółki Emitenta na kwotę 11.994.000,00 PLN (jedenaście milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych).

Zarząd informuje, że prowadzi podobne rozmowy również z innymi wierzycielami Spółki, które są elementem programu naprawczego sukcesywnie wprowadzanego i realizowanego przez Zarząd, a mającego na celu skuteczne oddłużenie Spółki umożliwiające powrót na rynek usług produkcyjnych i serwisowych będących podstawą działalności Spółki.   

Podpisane: Zarząd Spółki


Zaufali nam

CHEMOSERVIS-DWORY S.A. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Krakowie, KRS 0000287238, NIP 549-19-11-468, REGON 070889223. Kapitał zakładowy opłacony w całości: 20.006.000 PLN.
Copyright © CHEMOSERVIS-DWORY S.A.
Projekt i wykonanie www.6sense.pl