Newsletter

Jeśli chcą Państwo otrzymywać najnowsze informacje, prosimy podać adres e-mail.
dodaj do newslettera

Prospekt Emisyjny

Akcji zwykłych na okaziciela serii C - 2010 rok

 

Prospekt Emisyjny CHEMOSERVIS-DWORY S.A. 2010 - PDF
Aneks nr 1 do prospektu emisyjnego 2010 - PDF
Aneks nr 2 do prospektu emisyjnego 2010 - PDF
Komunikat aktualizujacy nr 1 do prospektu emisyjnego 2010 - PDF
Aneks nr 3 do prospektu emisyjnego 2010 - PDF
Komunikat aktualizujący nr 2 do prospektu emisyjnego 2010 - PDF
Komunikat aktualizujący nr 3 do prospekt emisyjnego 2010 - PDF
Aneks nr 4 do prospektu emisyjnego 2010 - PDF

 

IPO akcji zwykłych na okaziciela serii A - 2008 rok

 

Prospekt Emisyjny CHEMOSERVIS-DWORY S.A. 2008 - PDF
Aneks nr 1 do prospektu emisyjnego 2008 - PDF
Aneks nr 2 do prospektu emisyjnego 2008 - PDF
Aneks nr 3 do prospektu emisyjnego 2008 - PDF
Aneks nr 4 do prospektu emisyjnego 2008 - PDF
Aneks nr 5 do prospektu emisyjnego 2008 - PDF
Aneks nr 6 do prospektu emisyjnego 2008 - PDF

 


Zaufali nam

CHEMOSERVIS-DWORY S.A. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Krakowie, KRS 0000287238, NIP 549-19-11-468, REGON 070889223. Kapitał zakładowy opłacony w całości: 20.006.000 PLN.
Copyright © CHEMOSERVIS-DWORY S.A.
Projekt i wykonanie www.6sense.pl