Newsletter

Jeśli chcą Państwo otrzymywać najnowsze informacje, prosimy podać adres e-mail.
dodaj do newslettera

Program Kontroli Jakości

Firma posiada Certyfikat Uznania Laboratorium Zakładowego numer: 3 011 2009 L w zakresie badań nieniszczących i niszczących wydany przez Transportowy Dozór Techniczny. Jakościowa kontrola dostarczanych materiałów, z których wykonywane są elementy i urządzenia dokonywana jest przez Dział Jakości, który stanowi odrębną komórkę organizacyjną Firmy.

Podstawowym zadaniem Działu Jakości jest zapewnienie i udokumentowanie jakości wytwarzanych urządzeń technicznych podlegających pod Dozór Techniczny zgodnie z WUDT/UC/2003 oraz pod dyrektywę 97/23/WE dotyczącą urządzeń ciśnieniowych oraz wyrobów w trakcie procesu produkcyjnego od momentu dostawy materiału do odbioru końcowego (zgodnie z ISO 9001:2008).

W ramach swej działalności Dział Jakości CHEMOSERVIS-DWORY S.A. posiada:

Laboratorium wg normy PN-EN ISO/IEC 17025:2001, mającej w swym zakresie następujące badania nieniszczące i niszczące:

 • Defektoskopowe badania ultradźwiękowe połączeń spawanych i nieciągłości materiałów.
 • Ultradźwiękowe pomiary grubości ściankę zbiorników i rurociągów.
 • Defektoskopowe badania magnetyczno-proszkowe połączeń spawanych i nieciągłości materiałów.
 • Badania penetracyjne połączeń spawanych.
 • Badania makroskopowe zgładów metalograficznych.
 • Próby rozciągania i zginania na maszynie wytrzymałościowej sterowanej komputerowo UTS200.
 • Próby udarności w temperaturze pokojowej i ujemnej (do -40C) na młocie Charpiego.
 • Pomiary twardości metodą Rockwella, Brinella, Vickersa.
 • Pomiary składu chemicznego komputerowym analizatorem - metodą spektralną.

 

Komórkę diagnostyczną maszyn wirujących zajmującą się:

 • Pomiarami intensywności drgań (RMS - prędkość, przyśpieszenie, przemieszczenie) zgodnie z normą PN-ISO 10816.
 • Diagnozą uszkodzeń poprzez analizę widmową FFT.
 • Sprawdzaniem stanu łożysk tocznych metodą impulsów uderzeniowych.
 • Nadzór i archiwizowanie danych diagnostycznych w programie komputerowym OMNITREND firmy Pruftechnik.
 • Laserowe osiowanie układów maszyną - układ napędzający, połączone sprzęgłami, jak i napędów pasowych.

Dział Jakości posiada najnowsze urządzenia diagnostyczne firmy Frufttechnik oraz SPM i wykwalifikowany personel potwierdzony Certyfikatami Kompetencji 2 stopnia według normy PN-EN473 oraz certyfikatami firmy Pruftechnik - Wibrem.

Pliki do pobrania

Certyfikat Transportowy Dozór Drogowy ISO 17025:2005 (PL) - PDF


Zaufali nam

CHEMOSERVIS-DWORY S.A. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Krakowie, KRS 0000287238, NIP 549-19-11-468, REGON 070889223. Kapitał zakładowy opłacony w całości: 20.006.000 PLN.
Copyright © CHEMOSERVIS-DWORY S.A.
Projekt i wykonanie www.6sense.pl