Newsletter

Jeśli chcą Państwo otrzymywać najnowsze informacje, prosimy podać adres e-mail.
dodaj do newslettera

Poprzednie - WZA

Ostatnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 24 sierpnia 2017r. powzięło uchwałę w sprawie ogłoszenia przerwy w obradach. Zgodnie z powyższą uchwałą obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zostały kontynuowane w dniu 29 sierpnia 2017r. o godz. 10:00 w Warszawie przy ul. Solankowej 3.

Zarząd Spółki w załączeniu przekazuje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 24 sierpnia 2017 r. do momentu ogłoszenia przerwy w obradach oraz w dniu 29 sierpnia 2017 roku po wznowieniu obrad.

Plik do pobrania:

Załącznik do RB 33/2017 z dnia 24.08.2017 roku.pdf
Uchwały ZWZ podjęde do momentu ogłoszenia przerwy

Załącznik do RB 34/2017 z dnia 29.08.2017 roku.pdf
Uchwały ZWZ podjęde po wznowieniu obrad

 


Zaufali nam

CHEMOSERVIS-DWORY S.A. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Krakowie, KRS 0000287238, NIP 549-19-11-468, REGON 070889223. Kapitał zakładowy opłacony w całości: 20.006.000 PLN.
Copyright © CHEMOSERVIS-DWORY S.A.
Projekt i wykonanie www.6sense.pl