Newsletter

Jeśli chcą Państwo otrzymywać najnowsze informacje, prosimy podać adres e-mail.
dodaj do newslettera

Podstawowe wskaźniki finansowe

  

Wyszczególnienie j.m. 2013 2012 2015 2016

Rentowność sprzedaży

(zysk netto / przychody ze sprzedaży)

% 3,20 3,90 3,80 5,27

Wskaźnik płynności bieżącej

(aktywa bieżące / zobowiązania bieżące)

- 1,59 1,12 2,58 1,63

Wskaźnik ogólnego zadłużenia

(zobowiązania ogółem / aktywa ogółem)

% 19,89 31,73 31,87 44,64

Wskaźnik rentowności na aktywach

(zysk netto / aktywa ogółem)

% 2,00 3,03 3,23 2,73

 

 

Notowania

CHS
Money.pl - Kliknij po wicej
Wykres wygenerowany przez Money.pl

Kontakt dla Inwestorów

 

Zaufali nam

CHEMOSERVIS-DWORY S.A. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Krakowie, KRS 0000287238, NIP 549-19-11-468, REGON 070889223. Kapitał zakładowy opłacony w całości: 20.006.000 PLN.
Copyright © CHEMOSERVIS-DWORY S.A.
Projekt i wykonanie www.6sense.pl