Newsletter

Jeśli chcą Państwo otrzymywać najnowsze informacje, prosimy podać adres e-mail.
dodaj do newslettera

Podstawowe wskaźniki finansowe

  

Wyszczególnienie j.m. 2012 2015 2016 2017

Rentowność sprzedaży

(zysk netto / przychody ze sprzedaży)

% 3,90 3,80 5,27 -156,35

Wskaźnik płynności bieżącej

(aktywa bieżące / zobowiązania bieżące)

- 1,12 2,58 1,63 0,72

Wskaźnik ogólnego zadłużenia

(zobowiązania ogółem / aktywa ogółem)

% 31,73 31,87 44,64 83,14

Wskaźnik rentowności na aktywach

(zysk netto / aktywa ogółem)

% 3,03 3,23 2,73 -62,67

 

 


Zaufali nam

CHEMOSERVIS-DWORY S.A. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Krakowie, KRS 0000287238, NIP 549-19-11-468, REGON 070889223. Kapitał zakładowy opłacony w całości: 20.006.000 PLN.
Copyright © CHEMOSERVIS-DWORY S.A.
Projekt i wykonanie www.6sense.pl