Newsletter

Jeśli chcą Państwo otrzymywać najnowsze informacje, prosimy podać adres e-mail.
dodaj do newslettera

Październik 2016

28.10.2016
Raport bieżący: RB 81/2016 - Doręczenie pozwu REVICO S.A. przeciwko Emitentowi

Data sporządzenia: 2016-10-28 / Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie

27.10.2016
Raport bieżący: RB 80/2016 - Aneks do Umowy zbycia udziałów Spółki zależnej Emitenta

Data sporządzenia: 2016-10-27 / Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

26.10.2016
Raport bieżący: RB 79/2016 - Podpisanie przez Emitenta umowy o znaczącej wartości

Data sporządzenia: 2016-10-26 / Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

20.10.2016
Raport bieżący: RB 78/2016 - Informacja o rozstrzygniętym przetargu

Data sporządzenia: 2016-10-20 / Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

19.10.2016
Raport bieżący: RB 77/2016 - Udzielenie zabezpieczenia przeciwko Emitentowi

Data sporządzenia: 2016-10-19 / Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

18.10.2016
Raport bieżący: RB 76/2016 - Podpisanie przez Emitenta umowy o znaczącej wartości

Data sporządzenia: 2016-10-18 / Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

14.10.2016
Raport bieżący: RB 75/2016 - Negocjacje warunków współpracy z firmą Synthos S.A.

Data sporządzenia: 2016-10-14 / Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

14.10.2016
Raport bieżący: RB 74/2016 - Udzielenie zabezpieczenia przeciwko Emitentowi

Data sporządzenia: 2016-10-14 / Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

11.10.2016
Raport bieżący: RB 61/2016/KOR - Skorygowana informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR

Data sporządzenia: 2016-10-11 / Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

06.10.2016
Raport bieżący: RB 73/2016 - Aneks do udzielonego Spółce Zależnej ZE ZEN Sp. z o.o. poręczenia kredytów bankowych

Data sporządzenia: 2016-10-06 / Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

06.10.2016
Raport bieżący: RB 72/2016 - Podpisanie przez podmiot zależny aneksów do umów kredytowych

Data sporządzenia: 2016-10-06 / Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

04.10.2016
Raport bieżący: RB 71/2016 - Nabycie przez Emitenta udziałów w Spółce CHEMONT Sp. z o.o.

Data sporządzenia: 2016-10-04 / Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

04.10.2016
Raport bieżący: RB 70/2016 - Zbycie przez Emitenta udziałów w Spółce Zależnej

Data sporządzenia: 2016-10-04 / Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

03.10.2016
Raport bieżący: RB 69/2016 - Animator Rynku Obligacji na okaziciela serii A spółki Chemoservis-Dwory S.A.

Data sporządzenia: 2016-10-03 / Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne


Zaufali nam

CHEMOSERVIS-DWORY S.A. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Krakowie, KRS 0000287238, NIP 549-19-11-468, REGON 070889223. Kapitał zakładowy opłacony w całości: 20.006.000 PLN.
Copyright © CHEMOSERVIS-DWORY S.A.
Projekt i wykonanie www.6sense.pl