Newsletter

Jeśli chcą Państwo otrzymywać najnowsze informacje, prosimy podać adres e-mail.
dodaj do newslettera

Październik 2014

31.10.2014
Raport bieżący: RB 47/2014 - Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej

Data sporządzenia: 2014-10-31 / Podstawa prawna: Art. 56 ust.1 pkt. 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne

30.10.2014
Raport bieżący: RB 46/2014 - Podpisanie przez Emitenta umowy – łączne kryterium umowy znaczącej

Data sporządzenia: 2014-10-30 / Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

28.10.2014
Raport bieżący: RB 45/2014 - Umowa o znaczącej wartości - łączne kryterium umowy w Spółce zależnej Emitenta

Data sporządzenia: 2014-10-28 / Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

27.10.2014
Raport bieżący: RB 44/2014 - Łączne kryterium umowy znaczącej – aktualizacja informacji

Data sporządzenia: 2014-10-27 / Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe


Zaufali nam

CHEMOSERVIS-DWORY S.A. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Krakowie, KRS 0000287238, NIP 549-19-11-468, REGON 070889223. Kapitał zakładowy opłacony w całości: 20.006.000 PLN.
Copyright © CHEMOSERVIS-DWORY S.A.
Projekt i wykonanie www.6sense.pl