Newsletter

Jeśli chcą Państwo otrzymywać najnowsze informacje, prosimy podać adres e-mail.
dodaj do newslettera

Październik 2013

28.10.2013
Raport bieżący: RB 36/2013 - Zawarcie przez Spółkę zależną Emitenta umowy znaczącej

Data sporządzenia: 2013-10-28 / Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

28.10.2013
Raport bieżący: RB 35/2013 - Przedłużenie terminu obowiązywania ustanowionej hipoteki umownej

Data sporządzenia: 2013-10-28 / Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

22.10.2013
Raport bieżący: RB 34/2013 - Zawarcie przez Spółkę zależną Emitenta istotnej umowy – łączne kryterium umowy znaczącej

Data sporządzenia: 2013-10-22 / Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

16.10.2013
Raport bieżący: RB 33/2013 - Nabycie akcji Chemoservis-Dwory S.A. przez osobę zarządzającą Emitenta

Data sporządzenia: 2013-10-16 / Podstawa prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie

14.10.2013
Raport bieżący: RB 32/2013 - Informacja o transakcjach akcjami Emitenta osób mających dostęp do informacji poufnych – art. 160 ustawy o obrocie

Data sporządzenia: 2013-10-14 / Podstawa prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

09.10.2013
Raport bieżący: RB 31/2013 - Przekroczenie kryterium łącznej wartości umowy znaczącej Emitenta

Data sporządzenia: 2013-10-09 / Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

08.10.2013
Raport bieżący: RB 30/2013 - Jednolity tekst Statutu Spółki Chemoservis-Dwory S.A.

Data sporządzenia: 2013-10-08 / Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe


Zaufali nam

CHEMOSERVIS-DWORY S.A. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Krakowie, KRS 0000287238, NIP 549-19-11-468, REGON 070889223. Kapitał zakładowy opłacony w całości: 20.006.000 PLN.
Copyright © CHEMOSERVIS-DWORY S.A.
Projekt i wykonanie www.6sense.pl