Newsletter

Jeśli chcą Państwo otrzymywać najnowsze informacje, prosimy podać adres e-mail.
dodaj do newslettera

Październik 2012

15.10.2012
Raport bieżący: RB 41/2012 - Informacja o transakcjach akcjami Emitenta – art. 160 ustawy o obrocie

Data sporządzenia: 2012-10-15 / Podstawa prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

15.10.2012
Informacja o transakcjach akcjami Emitenta – art. 160 ustawy o obrocie

Zarząd Chemoservis-Dwory S.A. otrzymał informację od osoby zobowiązanej, dotyczącą transakcji nabycia 23.760.062 sztuk akcji Emitenta, na podstawie przyznanych przez arzad Spółki warrantów subskrypcyjnych w dniu 7 września 2012 roku. Więcej w RB 41/2012.

15.10.2012
Raport bieżący: RB 40/2012 - Ujawnienie stanu posiadania

Data sporządzenia: 2012-10-15 / Podstawa prawna: Art. 70 ust 1 Ustawy o ofercie


Zaufali nam

CHEMOSERVIS-DWORY S.A. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Krakowie, KRS 0000287238, NIP 549-19-11-468, REGON 070889223. Kapitał zakładowy opłacony w całości: 20.006.000 PLN.
Copyright © CHEMOSERVIS-DWORY S.A.
Projekt i wykonanie www.6sense.pl