Newsletter

Jeśli chcą Państwo otrzymywać najnowsze informacje, prosimy podać adres e-mail.
dodaj do newslettera

Październik 2010

29.10.2010
Raport bieżący: RB 89/2010 - Rezygnacja osoby zarządzającej

Data sporządzenia: 2010-10-29 / Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

28.10.2010
Raport bieżący: RB 88/2010 - Zawarcie przez podmiot zależny umów znaczących

Data sporządzenia: 2010-10-28 / Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

25.10.2010
Raport bieżący: RB 87/2010 - Aktualizacja RB nr 83/2010

Data sporządzenia: 2010-10-25 / Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

22.10.2010
Raport bieżący: RB 86/2010 - Powołanie osoby zarządzającej Chemoservis-Dwory S.A. do organu spółki zależnej

Data sporządzenia: 2010-10-22 / Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

22.10.2010
Raport bieżący: RB 85/2010 - Podpisanie przez Chemoservis-Dwory S.A. umowy dotyczącej nabycia akcji Spółki K-PROTOS a.s. z siedzibą w Czechach

Data sporządzenia: 2010-10-22 / Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

12.10.2010
Raport bieżący: RB 84/2010 - Rozwiązanie przez Podmiot zależny Emitenta znaczącej umowy

Data sporządzenia: 2010-10-12 / Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

11.10.2010
Raport bieżący: RB 83/2010 - Przydział Warrantów Subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji serii D

Data sporządzenia: 2010-10-11 / Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

11.10.2010
Raport bieżący: RB 82/2010 - Zawarcie przez Emitenta porozumienia w sprawie przejęcia czeskiej spółki

Data sporządzenia: 2010-10-11 / Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

05.10.2010
Raport bieżący: RB 81/2010 - Jednolity tekst Statutu Spółki Chemoservis-Dwory S.A.

Data sporządzenia: 2010-10-05 / Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

05.10.2010
Raport bieżący: RB 80/2010 - Podpisanie aneksu do listu intencyjnego

Data sporządzenia: 2010-10-05 / Podstawa prawna: Art. 56 ust.1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe


Zaufali nam

CHEMOSERVIS-DWORY S.A. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Krakowie, KRS 0000287238, NIP 549-19-11-468, REGON 070889223. Kapitał zakładowy opłacony w całości: 20.006.000 PLN.
Copyright © CHEMOSERVIS-DWORY S.A.
Projekt i wykonanie www.6sense.pl