Newsletter

Jeśli chcą Państwo otrzymywać najnowsze informacje, prosimy podać adres e-mail.
dodaj do newslettera

Październik 2009

28.10.2009
Raport bieżący: RB 65/2009 Temat: Transakcje akcjami osoby posiadającej dostęp do informacji poufnych

Raport bieżący: RB 65/2009 Data sporządzenia: 2009-10-28 Podstawa prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

26.10.2009
Raport bieżący: RB 64/2009 Temat: Transakcje akcjami osoby posiadającej dostęp do informacji poufnych

Raport bieżący: RB 64/2009 Data sporządzenia: 2009-10-26 Podstawa prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

22.10.2009
Raport bieżący: RB 59/2009 Temat: Transakcje akcjami osoby posiadającej dostęp do informacji poufnych

Raport bieżący: RB 59/2009 Data sporządzenia: 2009-10-22 Podstawa prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

22.10.2009
Raport bieżący: RB 60/2009 Temat: Transakcje akcjami osoby posiadającej dostęp do informacji poufnych

Raport bieżący: RB 60/2009 Data sporządzenia: 2009-10-22 Podstawa prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

22.10.2009
Raport bieżący: RB 61/2009 Temat: Transakcje akcjami osoby posiadającej dostęp do informacji poufnych

Raport bieżący: RB 61/2009 Data sporządzenia: 2009-10-22 Podstawa prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

22.10.2009
Raport bieżący: RB 62/2009 Temat: Transakcje akcjami osoby posiadającej dostęp do informacji poufnych

Raport bieżący: RB 62/2009 Data sporządzenia: 2009-10-22 Podstawa prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

22.10.2009
Raport bieżący: RB 63/2009 Temat: Transakcje akcjami osoby posiadającej dostęp do informacji poufnych

Raport bieżący: RB 63/2009 Data sporządzenia: 2009-10-22 Podstawa prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

09.10.2009
Raport bieżący: RB 52/2009 Temat: Zbycie pakietu akcji

Raport bieżący: RB 52/2009 Data sporządzenia: 2009-10-09 Podstawa prawna: Art. 70 ust 1 Ustawy o ofercie

09.10.2009
Raport bieżący: RB 53/2009 Temat: Transakcje akcjami osoby posiadającej dostęp do informacji poufnych

Raport bieżący: RB 53/2009 Data sporządzenia: 2009-10-09 Podstawa prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

09.10.2009
Raport bieżący: RB 54/2009 Temat: Zbycie pakietu akcji

Raport bieżący: RB 54/2009 Data sporządzenia: 2009-10-09 Podstawa prawna: Art. 70 ust 1 Ustawy o ofercie

09.10.2009
Raport bieżący: RB 55/2009 Temat: Transakcje akcjami osoby posiadającej dostęp do informacji poufnych

Raport bieżący: RB 55/2009 Data sporządzenia: 2009-10-09 Podstawa prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

09.10.2009
Raport bieżący: RB 56/2009 Temat: Zbycie pakietu akcji

Raport bieżący: RB 56/2009 Data sporządzenia: 2009-10-09 Podstawa prawna: Art. 70 ust 1 Ustawy o ofercie

09.10.2009
Raport bieżący: RB 57/2009 Temat: Transakcje akcjami osoby posiadającej dostęp do informacji poufnych

Raport bieżący: RB 57/2009 Data sporządzenia: 2009-10-09 Podstawa prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

09.10.2009
Raport bieżący: RB 58/2009 Temat: Przesunięcie terminu zakończenia realizacji I-etapu umowy znaczącej

Raport bieżący: RB 58/2009 Data sporządzenia: 2009-10-09 Podstawa prawna: Art. 56 ust.1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe


Zaufali nam

CHEMOSERVIS-DWORY S.A. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Krakowie, KRS 0000287238, NIP 549-19-11-468, REGON 070889223. Kapitał zakładowy opłacony w całości: 20.006.000 PLN.
Copyright © CHEMOSERVIS-DWORY S.A.
Projekt i wykonanie www.6sense.pl