Newsletter

Jeśli chcą Państwo otrzymywać najnowsze informacje, prosimy podać adres e-mail.
dodaj do newslettera

Ogłoszenie o zwołaniu - WZA

Zarząd Chemoservis-Dwory S.A. ("Emitent"), działając na podstawie art. 398 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 32 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 28 maja 2018 roku, na godzinę 10.00 w siedzibie Biura Zarządu Spółki H125 ul. Chemików 1 (wjazd od strony ul. Unii Europejskiej) w Oświęcimiu. Treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowe warunki uczestnictwa znajdują się w załączniku do niniejszego raportu.

Plik do pobrania:

Załącznik do RB 25/2018 z dnia 27.04.2018 roku.pdf
Ogłoszenie o zwołaniu NWZ

Załącznik do RB 26/2018 z dnia 27.04.2018 roku.pdf
Projekty uchwał NWZ

Notowania

CHS
Money.pl - Kliknij po wicej
Wykres wygenerowany przez Money.pl

Kontakt dla Inwestorów

 

Zaufali nam

CHEMOSERVIS-DWORY S.A. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Krakowie, KRS 0000287238, NIP 549-19-11-468, REGON 070889223. Kapitał zakładowy opłacony w całości: 20.006.000 PLN.
Copyright © CHEMOSERVIS-DWORY S.A.
Projekt i wykonanie www.6sense.pl