Newsletter

Jeśli chcą Państwo otrzymywać najnowsze informacje, prosimy podać adres e-mail.
dodaj do newslettera

Oferta handlowa


Spółka posiada możliwości techniczne wsparte odpowiednimi uprawnieniami w zakresie remontów Spółka posiada możliwości techniczne wsparte odpowiednimi uprawnieniami w zakresie remontów:

 • Wymienników ciepła.
 • Aparatów kolumnowych.
 • Reaktorów do prowadzenia procesów.
 • Wężownic, mieszalników, filtrów, przenośników, itp.
 • Aparatury zbiornikowej.
 • Rurociągów technologicznych i przesyłowych.

Powyższe urządzenia wykonywane są ze stali węglowych


i wysokostopowych.Wykonawstwo i montaż rurociągów technologicznych:

Posiadane zaplecze techniczne umożliwia wykonywanie i montaż instalacji rurowych technologicznych i przesyłowych, montaż maszyn i urządzeń przemysłowych.Remonty "postojowe" instalacji przemysłowych:

Spółka realizuje kompleksowe remonty instalacji podczas technicznych postojów w ściśle wyznaczonym zakresie


i terminie czasowym.Roboty remontowe związane z utrzymaniem instalacji w sprawności technicznej:

Od 1998 roku Spółka utrzymuje w sprawności technicznej instalacje i urządzenia technologiczne w Firmie

SYNTHOS "Dwory" Sp. z o.o.

W celu pełnego zabezpieczenia tych potrzeb wykonywane są również remonty urządzeń, m.in: • Pomp wirowych, tłokowych i zębatych z dławieniami sznurowymi i mechanicznymi na media energetyczne oraz chemiczne takie jak: kwasy, ługi, solanka, lateks, styren, etylobenzen, chlor itp.
 • Przekładni zębatych i ślimakowych oraz z hydrauliczną regulacją obrotów.
 • Sprzęgieł hydraulicznych, wytłaczarek ślimakowych, suszarek ekspansyjnych, transporterów wibracyjnych
  i taśmowych, sit odwadniających, itp.
 • Dmuchaw, wentylatorów, młynów.
 • Pras hydraulicznych, układów hydraulicznych i pneumatycznych.
Remonty armatury, suwnic i wag:
 • Remonty armatury zaporowej na media chemiczne i energetyczne.
 • Remonty zaworów typu "STRACK" i "KLINGER".
 • Remonty i ustawianie zaworów bezpieczeństwa.
 • Remonty suwnic, dźwignic, wind towarowych, wind towarowo-osobowych i osobowych.
 • Remonty i przygotowanie do legalizacji wag.

Zaufali nam

CHEMOSERVIS-DWORY S.A. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Krakowie, KRS 0000287238, NIP 549-19-11-468, REGON 070889223. Kapitał zakładowy opłacony w całości: 20.006.000 PLN.
Copyright © CHEMOSERVIS-DWORY S.A.
Projekt i wykonanie www.6sense.pl