Newsletter

Jeśli chcą Państwo otrzymywać najnowsze informacje, prosimy podać adres e-mail.
dodaj do newslettera

Nagrody i wyróżnienia

 

 

 

 

Medal Europejski Business Centre Club


Medal Europejski Business Centre Club to wyróżnienie produktów i usług oferowanych przez firmy działające na terenie Polski, które odpowiadają standardom europejskim. Nominowana usługa (lub wyrób) musi spełniać wymagane prawem normy, mieć odpowiednie licencje, patenty itp. Istotna jest dynamika firmy, zdobyte nagrody i certyfikaty.

 

Orzeł Biznesu


Orzeł Biznesu to nagroda specjalna przyznawana przez Starostę Oświęcimskiego za szczególne osiągnięcia związane z rozwojem powiadtu.

 

Lider Biznesu Małopolski Zachodniej


Konkurs Lidera Biznesu Małopolski Zarzodniej ma na celu wyróżnienie przedsiębiorstw mogących stanowić wzór do naśladowania i przyczyniających się do rozwoju gospodarczego Małopolski Zachodniej. Celem przedsięwzięcia jest również promocja regionu jako dogodnego obszaru do inwestowania i prowadzenia działalności gospodarczej. Kapitułę konkursu stanowią przedstawiciele: Urzędu Marszałkowskiego, Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości, Starostwa chrzanowskiego, olkuskiego, oświęcimskiego i wadowickiego oraz Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej.

 

Gazele Puls Biznesu


Gazele Biznesu to ogólnopolski ranking firm, które dzięki niezwykle dynamicznemu rozwojowi doskonale daje sobie radę wśród nawet znacznie większych konkurentów. O miejscu firmy na liście rankingowej decydyje wyrażony w procentach przyrost obrotów, osiągnięty w ciągu trzech kolejnych lat. Gazela Biznesu ma jeszcze jedną cechę, która odróżnia ją od innych biznesowych nagród, a mianowicie cechą tą jest dobra reputacja firmy i uczciwość wobec kontrahentów.

 


Zaufali nam

CHEMOSERVIS-DWORY S.A. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Krakowie, KRS 0000287238, NIP 549-19-11-468, REGON 070889223. Kapitał zakładowy opłacony w całości: 20.006.000 PLN.
Copyright © CHEMOSERVIS-DWORY S.A.
Projekt i wykonanie www.6sense.pl