Newsletter

Jeśli chcą Państwo otrzymywać najnowsze informacje, prosimy podać adres e-mail.
dodaj do newslettera

Marzec 2019

31.03.2019
Raport bieżący: RB 22/2019 - Zmiana terminu publikacji raportu za pierwszy kwartał 2018

Data sporządzenia: 2019-03-31 / Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

29.03.2019
Raport bieżący: RB 21/2019 - Odwołanie i powołanie członków Zarządu Emitenta

Data sporządzenia: 2019-03-29 / Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

29.03.2019
Raport bieżący: RB 20/2019 - Odwołanie i powołanie członków Rady Nadzorczej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta - uzupełnienie

Data sporządzenia: 2019-03-29 / Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

25.03.2019
Raport bieżący: RB 19/2019 - Odwołanie i powołanie członków Rady Nadzorczej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta

Data sporządzenia: 2019-03-25 / Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

25.03.2019
Raport bieżący: RB 18/2019 - Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ

Data sporządzenia: 2019-03-25 / Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5%

25.03.2019
Raport bieżący: RB 17/2019 - Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta

Data sporządzenia: 2019-03-25 / Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

14.03.2019
Raport bieżący: RB 16/2019 - Terminy publikacji raportów okresowych Emitenta

Data sporządzenia: 2019-03-14 / Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

11.03.2019
Raport bieżący: RB 15/2019 - Informacja o aktualnej strukturze akcjonariatu Emitenta

Data sporządzenia: 2019-03-11 / Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

11.03.2019
Raport bieżący: RB 14/2019 - Informacja o zwołaniu NWZ na żądanie akcjonariusza - uzupełnienie

Data sporządzenia: 2019-03-11 / Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe


Zaufali nam

CHEMOSERVIS-DWORY S.A. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Krakowie, KRS 0000287238, NIP 549-19-11-468, REGON 070889223. Kapitał zakładowy opłacony w całości: 20.006.000 PLN.
Copyright © CHEMOSERVIS-DWORY S.A.
Projekt i wykonanie www.6sense.pl