Newsletter

Jeśli chcą Państwo otrzymywać najnowsze informacje, prosimy podać adres e-mail.
dodaj do newslettera

Marzec 2018

13.03.2018
Raport bieżący: RB 13/2018 - Zawarcie umowy nabycia udziałów oraz wierzytelności

Data sporządzenia: 2018-03-13 / Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

13.03.2018
Raport bieżący: RB 12/2018 - Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej

Data sporządzenia: 2018-03-13 / Podstawa prawna: Art. 17 ust. 4 MAR – ujawnienie opóźnionej informacji poufnej

08.03.2018
Raport bieżący: RB 11/2018 - Częściowy wykup obligacji serii A Emitenta, wypłata odsetek

Data sporządzenia: 2018-03-08 / Podstawa prawna: Regulamin rynku giełdowego niebędącego rynkiem oficjalnych notowań

06.03.2018
Raport bieżący: RB 10/2018 - Informacja dotycząca wykupu obligacji serii A Emitenta

Data sporządzenia: 2018-03-06 / Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne


Zaufali nam

CHEMOSERVIS-DWORY S.A. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Krakowie, KRS 0000287238, NIP 549-19-11-468, REGON 070889223. Kapitał zakładowy opłacony w całości: 20.006.000 PLN.
Copyright © CHEMOSERVIS-DWORY S.A.
Projekt i wykonanie www.6sense.pl