Newsletter

Jeśli chcą Państwo otrzymywać najnowsze informacje, prosimy podać adres e-mail.
dodaj do newslettera

Marzec 2017

21.03.2017
Raport bieżący: RB 14/2017 - Podpisanie przez Emitenta i Jednostkę Zależną aneksów do znaczących umów

Data sporządzenia: 2017-03-21 / Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne


Zaufali nam

CHEMOSERVIS-DWORY S.A. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Krakowie, KRS 0000287238, NIP 549-19-11-468, REGON 070889223. Kapitał zakładowy opłacony w całości: 20.006.000 PLN.
Copyright © CHEMOSERVIS-DWORY S.A.
Projekt i wykonanie www.6sense.pl