Newsletter

Jeśli chcą Państwo otrzymywać najnowsze informacje, prosimy podać adres e-mail.
dodaj do newslettera

Marzec 2016

31.03.2016
Raport bieżący: RB 20/2016 - Emisja obligacji serii B Chemoservis-Dwory S.A.

Data sporządzenia: 2016-03-31 / Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

29.03.2016
Raport bieżący: RB 19/2016 - Zamiar emisji obligacji przez Emitenta

Data sporządzenia: 2016-03-29 / Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

23.03.2016
Raport bieżący: RB 18/2016 - Łączne kryterium umowy znaczącej w podmiocie zależnym Emitenta

Data sporządzenia: 2016-03-23 / Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

11.03.2016
Raport bieżący: RB 17/2016 - Zawarcie znaczącej umowy w spółce zależnej Emitenta

Data sporządzenia: 2016-03-11 / Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

11.03.2016
Raport bieżący: RB 16/2016 - Zawarcie znaczącej umowy w spółce zależnej Emitenta - łączne kryterium

Data sporządzenia: 2016-03-11 / Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

07.03.2016
Raport bieżący: RB 15/2016/KOR - Korekta RB 15/2016 z dnia 2 marca 2016 roku

Data sporządzenia: 2016-03-07 / Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

02.03.2016
Raport bieżący: RB 15/2016 - Powzięcie informacji o dokonaniu sprostowania wpisu w rejestrze przedsiębiorców

Data sporządzenia: 2016-03-02 / Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

01.03.2016
Raport bieżący: RB 14/2016 - Powzięcie informacji o dokonaniu wadliwego wpisu zmian w rejestrze przedsiębiorców KRS oraz usiłowaniu wyłudzenia środków pieniężnych z majątku Spółki

Data sporządzenia: 2016-03-01 / Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe


Zaufali nam

CHEMOSERVIS-DWORY S.A. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Krakowie, KRS 0000287238, NIP 549-19-11-468, REGON 070889223. Kapitał zakładowy opłacony w całości: 20.006.000 PLN.
Copyright © CHEMOSERVIS-DWORY S.A.
Projekt i wykonanie www.6sense.pl