Newsletter

Jeśli chcą Państwo otrzymywać najnowsze informacje, prosimy podać adres e-mail.
dodaj do newslettera

Marzec 2015

31.03.2015
Raport bieżący: RB 12/2015 - Rejestracja obligacji Chemoservis-Dwory S.A.

Data sporządzenia: 2015-03-31 / Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

18.03.2015
Raport bieżący: RB 11/2015 - Umowa o znaczącej wartości - łączne kryterium umowy w Spółce zależnej Emitenta

Data sporządzenia: 2015-03-18 / Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

17.03.2015
Raport bieżący: RB 10/2015 - Aktualizacja informacji dot. łącznego kryterium znaczącej umowy

Data sporządzenia: 2015-03-17 / Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

12.03.2015
Raport bieżący: RB 9/2015 - Znaczący kontrakt w spółce zależnej Emitenta - łączne kryterium

Data sporządzenia: 2015-03-12 / Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

06.03.2015
Raport bieżący: RB 8/2015 - Potwierdzenie emisji obligacji Chemoservis-Dwory S.A. – przydział obligacji

Data sporządzenia: 2015-03-06 / Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

04.03.2015
Raport bieżący: RB 7/2015 - Warunki emisji obligacji Chemoservis-Dwory S.A.

Data sporządzenia: 2015-03-04 / Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

03.03.2015
Raport bieżący: RB 5/2015 - Nabycie akcji Chemoservis-Dwory S.A. przez osobę zarządzającą Emitenta

Data sporządzenia: 2015-03-03 / Podstawa prawna: Art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie


Zaufali nam

CHEMOSERVIS-DWORY S.A. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Krakowie, KRS 0000287238, NIP 549-19-11-468, REGON 070889223. Kapitał zakładowy opłacony w całości: 20.006.000 PLN.
Copyright © CHEMOSERVIS-DWORY S.A.
Projekt i wykonanie www.6sense.pl