Newsletter

Jeśli chcą Państwo otrzymywać najnowsze informacje, prosimy podać adres e-mail.
dodaj do newslettera

Marzec 2014

27.03.2014
Raport bieżący: RB 16/2014 - Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na Walnym Zgromadzeniu

Data sporządzenia: 2014-03-27 / Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

27.03.2014
Raport bieżący: RB 15/2014 - Podpisanie przez Emitenta umowy – łączne kryterium umowy znaczącej

Data sporządzenia: 2014-03-27 / Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

25.03.2014
Raport bieżący: RB 14/2014 - Zawarcie przez Emitenta istotnej umowy

Data sporządzenia: 2014-03-25 / Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

25.03.2014
Raport bieżący: RB 13/2014 - Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej

Data sporządzenia: 2014-03-25 / Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

25.03.2014
Raport bieżący: RB 12/2014 - Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na NWZ

Data sporządzenia: 2014-03-25 / Podstawa prawna: Art. 70 pkt. 3 Ustawy o ofercie - NWZ lista powyżej 5%

25.03.2014
Raport bieżący: RB 11/2014 - Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Chemoservis-Dwory S.A.

Data sporządzenia: 2014-03-25 / Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o Ofercie – informacje bieżące i okresowe


Zaufali nam

CHEMOSERVIS-DWORY S.A. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Krakowie, KRS 0000287238, NIP 549-19-11-468, REGON 070889223. Kapitał zakładowy opłacony w całości: 20.006.000 PLN.
Copyright © CHEMOSERVIS-DWORY S.A.
Projekt i wykonanie www.6sense.pl