Newsletter

Jeśli chcą Państwo otrzymywać najnowsze informacje, prosimy podać adres e-mail.
dodaj do newslettera

Marzec 2012

29.03.2012
Raport bieżący: RB 10/2012 - Zawarcie przez Spółkę zależną Emitenta znaczącej umowy

Data sporządzenia: 2012-03-29 / Podstawa prawna: Art. 56 ust.1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

22.03.2012
Raport bieżący: RB 9/2012 - Wybór biegłego rewidenta

Data sporządzenia: 2012-03-22 / Podstawa prawna: Art. 56 ust.1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

01.03.2012
Raport bieżący: RB 8/2012 - Informacja o transakcjach akcjami Emitenta – art. 160 ustawy o obrocie

Data sporządzenia: 2012-03-01 / Podstawa prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych


Zaufali nam

CHEMOSERVIS-DWORY S.A. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Krakowie, KRS 0000287238, NIP 549-19-11-468, REGON 070889223. Kapitał zakładowy opłacony w całości: 20.006.000 PLN.
Copyright © CHEMOSERVIS-DWORY S.A.
Projekt i wykonanie www.6sense.pl