Newsletter

Jeśli chcą Państwo otrzymywać najnowsze informacje, prosimy podać adres e-mail.
dodaj do newslettera

Marzec 2011

17.03.2011
Raport bieżący: RB 1/2011/KOR - Korekta RB nr 1/2011 z dnia 05.01.2011r-terminy publikacji raportów okresowych

Data sporządzenia: 2011-03-17 / Podstawa prawna: Art. 56 ust.1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

01.03.2011
Raport bieżący: RB 7/2011 - Zmiana kryterium umowy znaczącej

Data sporządzenia: 2011-03-01 / Podstawa prawna: Art. 56 ust.1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe


Zaufali nam

CHEMOSERVIS-DWORY S.A. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Krakowie, KRS 0000287238, NIP 549-19-11-468, REGON 070889223. Kapitał zakładowy opłacony w całości: 20.006.000 PLN.
Copyright © CHEMOSERVIS-DWORY S.A.
Projekt i wykonanie www.6sense.pl