Newsletter

Jeśli chcą Państwo otrzymywać najnowsze informacje, prosimy podać adres e-mail.
dodaj do newslettera

Marzec 2010

30.03.2010
Raport bieżący: RB 31/2010 - Powołanie osoby zarządzającej

Data sporządzenia: 2010-03-30 / Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

30.03.2010
Raport bieżący: RB 30/2010 - Rezygnacja osoby zarządzającej

Data sporządzenia: 2010-03-30 / Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

30.03.2010
Raport bieżący: RB 29/2010 - Informacja na temat sporu sądowego-oddalenie apelacji

Data sporządzenia: 2010-03-30 / Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

24.03.2010
Raport bieżący: RB 28/2010 - Podpisanie istotnych warunków realizacji zamówienia

Data sporządzenia: 2010-03-24 / Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

19.03.2010
Raport bieżący: RB 27/2010 - Wprowadzenie Praw do Akcji Serii C do obrotu na rynku równoległym GPW oraz ustalenie daty ich pierwszego notowania

Data sporządzenia: 2010-03-19 / Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

17.03.2010
Raport bieżący: RB 26/2010 - Zawarcie przez podmiot zależny Chemoservis-Dwory S.A. znaczącej umowy

Data sporządzenia: 2010-03-17 / Podstawa prawna: Art. 56 ust.1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

12.03.2010
Raport bieżący: RB 25/2010 - Przydział akcji serii C

Data sporządzenia: 2010-03-12 / Podstawa prawna: Art. 56 ust.1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

08.03.2010
Raport bieżący: RB 24/2010 - Informacja o zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego aneksu nr 4 do Prospektu Emisyjnego Emitenta

Data sporządzenia: 2010-03-08 / Podstawa prawna: Art. 56 ust.1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

03.03.2010
Raport bieżący: RB 23/2010 - Zawarcie przez podmiot zależny Chemoservis-Dwory S.A. znaczącej umowy

Data sporządzenia: 2010-03-03 / Podstawa prawna: Art. 56 ust.1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe


Zaufali nam

CHEMOSERVIS-DWORY S.A. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Krakowie, KRS 0000287238, NIP 549-19-11-468, REGON 070889223. Kapitał zakładowy opłacony w całości: 20.006.000 PLN.
Copyright © CHEMOSERVIS-DWORY S.A.
Projekt i wykonanie www.6sense.pl