Newsletter

Jeśli chcą Państwo otrzymywać najnowsze informacje, prosimy podać adres e-mail.
dodaj do newslettera

Maj 2018

31.05.2018
Raport bieżący: RB 36/2018 - Zawiadomienie o wykonaniu praw z zastawu na akcjach spółki zależnej

Data sporządzenia: 2018-05-31 / Podstawa prawna: Art. 17 MAR – informacje poufne

29.05.2018
Raport bieżący: RB 35/2018 - Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ

Data sporządzenia: 2018-05-29 / Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

28.05.2018
Raport bieżący: RB 34/2018 - Odwołanie i powołanie członków Rady Nadzorczej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Chemoservis-Dwory S.A.

Data sporządzenia: 2018-05-28 / Podstawa prawna: Art. 56 ust.1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

28.05.2018
Raport bieżący: RB 33/2018 - Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta

Data sporządzenia: 2018-05-28 / Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

25.05.2018
Raport bieżący: RB 32/2018 - Złożenie przez Emitenta wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego

Data sporządzenia: 2018-05-25 / Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

17.05.2018
Raport bieżący: RB 31/2018 - Złożenie przez Emitenta wniosku o ogłoszenie upadłości

Data sporządzenia: 2018-05-17 / Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

11.05.2018
Raport bieżący: RB 30/2018 - Rozwiązanie umowy o znaczącej wartości

Data sporządzenia: 2018-05-11 / Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

11.05.2018
Raport bieżący: RB 29/2018 - Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej

Data sporządzenia: 2018-05-11 / Podstawa prawna: Art. 17 ust. 4 MAR - zawiadomienie o opóźnieniu ujawnienia informacji poufnej

04.05.2018
Raport bieżący: RB 28/2018 - Informacja od podmiotu zależnego Emitenta o złożeniu wniosku o upadłość

Data sporządzenia: 2018-05-04 / Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

02.05.2018
Raport bieżący: RB 27/2018 - Zawieszenie notowań akcji Emitenta

Data sporządzenia: 2018-05-02 / Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe


Zaufali nam

CHEMOSERVIS-DWORY S.A. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Krakowie, KRS 0000287238, NIP 549-19-11-468, REGON 070889223. Kapitał zakładowy opłacony w całości: 20.006.000 PLN.
Copyright © CHEMOSERVIS-DWORY S.A.
Projekt i wykonanie www.6sense.pl