Newsletter

Jeśli chcą Państwo otrzymywać najnowsze informacje, prosimy podać adres e-mail.
dodaj do newslettera

Maj 2016

25.05.2016
Raport bieżący: RB 34/2016 - Podpisanie przez Emitenta i Jednostkę Zależną znaczącej umowy

Data sporządzenia: 2016-05-25 / Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

19.05.2016
Raport bieżący: RB 33/2016 - Podsumowanie kosztów emisji obligacji serii B Chemoservis-Dwory S.A.

Data sporządzenia: 2016-05-19 / Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

19.05.2016
Raport bieżący: RB 32/2016 - Ustanowienie zastawu na mieniu spółki zależnej MD-proeco Sp. z o.o.

Data sporządzenia: 2016-05-19 / Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

18.05.2016
Raport bieżący: RB 31/2016 - Ustanowienie zastawu na udziałach spółki zależnej MD-proeco Sp. z o.o.

Data sporządzenia: 2016-05-18 / Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

06.05.2016
Raport bieżący: RB 30/2016 - Ustanowienie zastawu rejestrowego na mieniu Emitenta

Data sporządzenia: 2016-05-06 / Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

06.05.2016
Raport bieżący: RB 29/2016 - Uchwała KDPW w sprawie umorzenia części obligacji Emitenta

Data sporządzenia: 2016-05-06 / Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

05.05.2016
Raport bieżący: RB 28/2016 - Ustanowienie zastawu rejestrowego na mieniu Zakładu Energetycznego ZEN Sp. z o.o.

Data sporządzenia: 2016-05-05 / Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe


Zaufali nam

CHEMOSERVIS-DWORY S.A. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Krakowie, KRS 0000287238, NIP 549-19-11-468, REGON 070889223. Kapitał zakładowy opłacony w całości: 20.006.000 PLN.
Copyright © CHEMOSERVIS-DWORY S.A.
Projekt i wykonanie www.6sense.pl