Newsletter

Jeśli chcą Państwo otrzymywać najnowsze informacje, prosimy podać adres e-mail.
dodaj do newslettera

Maj 2015

29.05.2015
Raport bieżący: RB 18/2015 - Wybór biegłego rewidenta

Data sporządzenia: 2015-05-29 / Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o Ofercie – informacje bieżące i okresowe

28.05.2015
Raport bieżący: RB 17/2015 - Projekty uchwał na zwołane na dzień 23 czerwca 2015 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta

Data sporządzenia: 2015-05-28 / Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o Ofercie – informacje bieżące i okresowe

28.05.2015
Raport bieżący: RB 16/2015 - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Data sporządzenia: 2015-05-28 / Podstawa prawna: Art. 56 ust.1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe


Zaufali nam

CHEMOSERVIS-DWORY S.A. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Krakowie, KRS 0000287238, NIP 549-19-11-468, REGON 070889223. Kapitał zakładowy opłacony w całości: 20.006.000 PLN.
Copyright © CHEMOSERVIS-DWORY S.A.
Projekt i wykonanie www.6sense.pl