Newsletter

Jeśli chcą Państwo otrzymywać najnowsze informacje, prosimy podać adres e-mail.
dodaj do newslettera

Maj 2014

29.05.2014
Raport bieżący: RB 30/2014 - Uchwała Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w związku ze scaleniem akcji Chemoservis-Dwory S.A.

Data sporządzenia: 2014-05-29 / Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

28.05.2014
Raport bieżący: RB 29/2014 - Podpisanie przez Emitenta i Jednostkę Zależną znaczącej umowy

Data sporządzenia: 2014-05-28 / Podstawa prawna: Art. 56 ust.1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

21.05.2014
Raport bieżący: RB 28/2014 - Zawieszenie obrotu akcjami Chemoservis-Dwory S.A. w związku z ich scaleniem

Data sporządzenia: 2014-05-21 / Podstawa prawna: Art. 56 ust.1 pkt. 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne

20.05.2014
Raport bieżący: RB 27/2014 - Złożenie wniosku do KDPW o scalenie akcji Chemoservis-Dwory S.A.

Data sporządzenia: 2014-05-20 / Podstawa prawna: Art. 56 ust.1 pkt. 1 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

20.05.2014
Raport bieżący: RB 26/2014 - Sprawozdanie Rady Nadzorczej Emitenta jako załącznik do projektów uchwał ZWZ z dnia 9 maja 2014 r.

Data sporządzenia: 2014-05-20 / Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

20.05.2014
Raport bieżący: RB 25/2014 - Wybór biegłego rewidenta

Data sporządzenia: 2014-05-20 / Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

16.05.2014
Raport bieżący: RB 24/2014 - Złożenie wniosku do GPW o zawieszenie obrotu akcjami Chemoservis-Dwory S.A.

Data sporządzenia: 2014-05-16 / Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

16.05.2014
Raport bieżący: RB 23/2014 - Wyznaczenie Dnia Referencyjnego w procesie scalania akcji Chemoservis-Dwory S.A.

Data sporządzenia: 2014-05-16 / Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

15.05.2014
Raport bieżący: RB 22/2014 - Jednolity tekst Statutu Spółki Chemoservis-Dwory S.A.

Data sporządzenia: 2014-05-15 / Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

09.05.2014
Raport bieżący: RB 21/2014 - Projekty uchwał na zwołane na dzień 5 czerwca 2014 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta

Data sporządzenia: 2014-05-09 / Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

09.05.2014
Raport bieżący: RB 20/2014 - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Data sporządzenia: 2014-05-09 / Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o Ofercie – informacje bieżące i okresowe


Zaufali nam

CHEMOSERVIS-DWORY S.A. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Krakowie, KRS 0000287238, NIP 549-19-11-468, REGON 070889223. Kapitał zakładowy opłacony w całości: 20.006.000 PLN.
Copyright © CHEMOSERVIS-DWORY S.A.
Projekt i wykonanie www.6sense.pl