Newsletter

Jeśli chcą Państwo otrzymywać najnowsze informacje, prosimy podać adres e-mail.
dodaj do newslettera

Maj 2013

31.05.2013
Raport bieżący: RB 16/2013 - Projekty uchwał na zwołane na dzień 27 czerwca 2013 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta

Data sporządzenia: 2013-05-31 / Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

31.05.2013
Raport bieżący: RB 15/2013 - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Data sporządzenia: 2013-05-31 / Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

09.05.2013
Raport bieżący: RB 14/2013 - Wybór biegłego rewidenta

Data sporządzenia: 2013-05-09 / Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

06.05.2013
Raport bieżący: RB 13/2013 - Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 roku

Data sporządzenia: 2013-05-06 / Podstawa prawna: Art. 65 ust.1 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe


Zaufali nam

CHEMOSERVIS-DWORY S.A. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Krakowie, KRS 0000287238, NIP 549-19-11-468, REGON 070889223. Kapitał zakładowy opłacony w całości: 20.006.000 PLN.
Copyright © CHEMOSERVIS-DWORY S.A.
Projekt i wykonanie www.6sense.pl