Newsletter

Jeśli chcą Państwo otrzymywać najnowsze informacje, prosimy podać adres e-mail.
dodaj do newslettera

Maj 2012

23.05.2012
Raport bieżący: RB 16/2012 - Deklaracja wypłaty dywidendy-akceptacja wniosku Zarządu przez Organ Nadzorczy

Data sporządzenia: 2012-05-23 / Podstawa prawna: Art. 56 ust.1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

22.05.2012
Raport bieżący: RB 15/2012 - Deklaracja wypłaty dywidendy

Data sporządzenia: 2012-05-22 / Podstawa prawna: Art. 56 ust.1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

11.05.2012
Raport bieżący: RB 14/2012 - Aktualizacja terminów obowiązywania gwarancji korporacyjnych należytego wykonania kontraktów

Data sporządzenia: 2012-05-11 / Podstawa prawna: Art. 56 ust.1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

10.05.2012
Raport bieżący: RB 13/2012 - Zawarcie przez Chemoservis-Dwory S.A. znaczącej umowy

Data sporządzenia: 2012-05-10 / Podstawa prawna: Art. 56 ust.1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

10.05.2012
Raport bieżący: RB 12/2012 - Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej

Data sporządzenia: 2012-05-10 / Podstawa prawna: Art. 56 ust.1 pkt 1 – informacje poufne


Zaufali nam

CHEMOSERVIS-DWORY S.A. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Krakowie, KRS 0000287238, NIP 549-19-11-468, REGON 070889223. Kapitał zakładowy opłacony w całości: 20.006.000 PLN.
Copyright © CHEMOSERVIS-DWORY S.A.
Projekt i wykonanie www.6sense.pl