Newsletter

Jeśli chcą Państwo otrzymywać najnowsze informacje, prosimy podać adres e-mail.
dodaj do newslettera

Maj 2011

19.05.2011
Raport bieżący: RB 20/2011 - Projekty uchwał na zwołane na dzień 14 czerwca 2011 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Data sporządzenia: 2011-05-19 / Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o Ofercie – informacje bieżące i okresowe

19.05.2011
Raport bieżący: RB 19/2011 - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Data sporządzenia: 2011-05-19 / Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o Ofercie – informacje bieżące i okresowe

17.05.2011
Raport bieżący: RB 18/2011 - Nabycie akcji Spółki przez Prezesa Zarządu

Data sporządzenia: 2011-05-17 / Podstawa prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

06.05.2011
Raport bieżący: RB 17/2011 - Powołanie osoby zarządzającej Chemoservis-Dwory S.A. do organu nadzorczego Spółki zależnej

Data sporządzenia: 2011-05-06 / Podstawa prawna: Art. 56 ust.1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

06.05.2011
Raport bieżący: RB 16/2011 - Wybór biegłego rewidenta

Data sporządzenia: 2011-05-06 / Podstawa prawna: Art. 56 ust.1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

05.05.2011
Raport bieżący: RB 15/2011 - Aktualizacja wysokości udzielonych gwarancji korporacyjnych należytego wykonania kontraktów

Data sporządzenia: 2011-05-05 / Podstawa prawna: Art. 56 ust.1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

04.05.2011
Raport bieżący: RB 14/2011 - Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2010 roku

Data sporządzenia: 2011-05-04 / Podstawa prawna: Art. 65 ust.1 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe


Zaufali nam

CHEMOSERVIS-DWORY S.A. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Krakowie, KRS 0000287238, NIP 549-19-11-468, REGON 070889223. Kapitał zakładowy opłacony w całości: 20.006.000 PLN.
Copyright © CHEMOSERVIS-DWORY S.A.
Projekt i wykonanie www.6sense.pl