Newsletter

Jeśli chcą Państwo otrzymywać najnowsze informacje, prosimy podać adres e-mail.
dodaj do newslettera

Maj 2010

31.05.2010
Raport bieżący: RB 48/2010 - Transakcja akcjami przez osobę posiadającą dostęp do informacji poufnych

Data sporządzenia: 2010-05-31 / Podstawa prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

31.05.2010
Raport bieżący: RB 47/2010 - Transakcja akcjami przez osoby posiadającą dostęp do informacji poufnych

Data sporządzenia: 2010-05-31 / Podstawa prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

28.05.2010
Raport bieżący: RB 46/2010 - Transakcja akcjami przez osobę posiadającą dostęp do informacji poufnych

Data sporządzenia: 2010-05-28 / Podstawa prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

28.05.2010
Raport bieżący: RB 45/2010 - Odwołanie prokury

Data sporządzenia: 2010-05-28 / Podstawa prawna: Art. 56 ust.1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

27.05.2010
Raport bieżący: RB 44/2010 - Powołanie osoby zarządzającej

Data sporządzenia: 2010-05-27 / Podstawa prawna: Art. 56 ust.1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

20.05.2010
Raport bieżący: RB 43/2010 - Transakcja akcjami przez osobę posiadającą dostęp do informacji poufnych

Data sporządzenia: 2010-05-20 / Podstawa prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

19.05.2010
Raport bieżący: RB 42/2010 - Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Chemoservis-Dwory S.A.

Data sporządzenia: 2010-05-19 / Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

19.05.2010
Raport bieżący: RB 41/2010 - Projekty uchwał na zwołane na dzień 17 czerwca 2010 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Data sporządzenia: 2010-05-19 / Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

18.05.2010
Raport bieżący: RB 40/2010 - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Data sporządzenia: 2010-05-18 / Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

14.05.2010
Raport bieżący: RB 39/2010 - Udzielenie ubezpieczeniowej gwarancji właściwego usunięcia wad

Data sporządzenia: 2010-05-14 / Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

11.05.2010
Raport bieżący: RB 38/2010 - Wybór biegłego rewidenta

Data sporządzenia: 2010-05-11 / Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

05.05.2010
Raport bieżący: RB 37/2010 - Informacja dotycząca numeracji raportów bieżących Emitenta

Data sporządzenia: 2010-05-05 / Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

04.05.2010
Raport bieżący: RB 36/2010 - przeprowadzenia emisji akcji serii C CHEMOSERVIS-DWORY S.A.

Data sporządzenia: 2010-05-04 / Podstawa prawna: § 33 ust. 1 pkt. 12, 13 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.


Zaufali nam

CHEMOSERVIS-DWORY S.A. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Krakowie, KRS 0000287238, NIP 549-19-11-468, REGON 070889223. Kapitał zakładowy opłacony w całości: 20.006.000 PLN.
Copyright © CHEMOSERVIS-DWORY S.A.
Projekt i wykonanie www.6sense.pl