Newsletter

Jeśli chcą Państwo otrzymywać najnowsze informacje, prosimy podać adres e-mail.
dodaj do newslettera

Maj 2009

26.05.2009
2009-05-26 -- RB 20/kor Korekta raportu bieżącego nr 20/2009 dotyczącego informacji na temat sporu sądowego.

Temat: Korekta raportu bieżącego nr 20/2009 dotyczącego informacji na temat sporu sądowego Data sporządzenia: 2009-05-26 Podstawa prawna: Art. 56 ust.1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

25.05.2009
2009-05-25 -- RB 20/ Informacja na temat sporu sądowego

Temat: Informacja na temat sporu sądowego Data sporządzenia: 2009-05-25 Podstawa prawna: Art. 56 ust.1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

22.05.2009
2009-05-22 -- RB 19/ Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 2 czerwca 2009 roku

Temat: Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 2 czerwca 2009 roku Data sporządzenia: 2009-05-22 Podstawa prawna: Art. 56 ust.1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

18.05.2009
2009-05-18 -- RB 18/2009 Wybór biegłego rewidenta

Temat: Wybór biegłego rewidenta Data sporządzenia: 2009-05-18 Podstawa prawna: Art. 56 ust.1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

15.05.2009
2009-05-15 -- RB 17/2009 Informacja o zawarciu umowy w sprawie wyłączności na prowadzenie negocjacji

Temat: Informacja o zawarciu umowy w sprawie wyłączności na prowadzenie negocjacji. Data sporządzenia: 2009-05-15 Podstawa prawna: Art. 56 ust.1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

08.05.2009
2009-05-08 -- RB 16/2009 Termin i porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 02 czerwca 2009 r.

Temat: Termin i porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 02 czerwca 2009 r. Data sporządzenia: 2009-05-08 Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

05.05.2009
2009-05-05 -- RB 15/2009 Korekta Raportu Rocznego R-2008.

Temat: Korekta Raportu Rocznego R-2008. Data sporządzenia: 2009-05-05 Podstawa prawna: Art. 56 ust.1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.


Zaufali nam

CHEMOSERVIS-DWORY S.A. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Krakowie, KRS 0000287238, NIP 549-19-11-468, REGON 070889223. Kapitał zakładowy opłacony w całości: 20.006.000 PLN.
Copyright © CHEMOSERVIS-DWORY S.A.
Projekt i wykonanie www.6sense.pl