Newsletter

Jeśli chcą Państwo otrzymywać najnowsze informacje, prosimy podać adres e-mail.
dodaj do newslettera

Luty 2019

28.02.2019
Raport bieżący: RB 13/2019 - Oświadczenie Zarządu Emitenta o nieważności zawartych Umów

Data sporządzenia: 2019-02-28 / Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

28.02.2019
Raport bieżący: RB 12/2019 - Zmiana terminu publikacji raportu za pierwszy kwartał 2018

Data sporządzenia: 2019-02-28 / Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

28.02.2019
Raport bieżący: RB 11/2019 - Złożenie rezygnacji z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Emitenta

Data sporządzenia: 2019-02-28 / Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

22.02.2019
Raport bieżący: RB 10/2019 Informacja o wpłynięciu żądania rozszerzenia porządku obrad NZWA zwołanego na dzień 25 marca 2019

Data sporządzenia: 2019-02-22 / Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Raport Bieżący: RB 10/2019 Temat: Informacja o wpłynięciu żądania rozszerzenia porządku obrad NZWA zwołanego na dzień 25 marca 2019

22.02.2019
Raport bieżący: RB 09/2019 Informacja o zmianie stanu posiadania akcji Spółki Emitenta

Data sporządzenia: 2019-02-21 / Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji Raport Bieżący: RB 09/2019 Temat: Informacja o zmianie stanu posiadania akcji Spółki Emitenta

19.02.2019
Raport bieżący: RB 08/2019 Informacja o zmianie stanu posiadania akcji Spółki Emitenta

Data sporządzenia: 2019-02-19 / Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji Raport Bieżący: RB 08/2019 Temat: Informacja o zmianie stanu posiadania akcji Spółki Emitenta

18.02.2019
Raport bieżący: RB 07/2019 Informacja o zmianie stanu posiadania akcji Spółki Emitenta

Data sporządzenia: 2019-02-18 / Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji Raport Bieżący: RB 07/2019 Temat: Informacja o zmianie stanu posiadania akcji Spółki Emitenta

06.02.2019
Raport bieżący: RB 06/2019 Informacja o podniesieniu kapitału zakładowego Spółki Emitenta

Data sporządzenia: 2018-02-06 / Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 - informacje poufne Raport Bieżący: RB 06/2019 Temat: Informacja o podniesieniu kapitału zakładowego Spółki Emitenta


Zaufali nam

CHEMOSERVIS-DWORY S.A. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Krakowie, KRS 0000287238, NIP 549-19-11-468, REGON 070889223. Kapitał zakładowy opłacony w całości: 20.006.000 PLN.
Copyright © CHEMOSERVIS-DWORY S.A.
Projekt i wykonanie www.6sense.pl