Newsletter

Jeśli chcą Państwo otrzymywać najnowsze informacje, prosimy podać adres e-mail.
dodaj do newslettera

Luty 2018

23.02.2018
Raport bieżący: RB 9/2018 - Zakończenie pełnienia funkcji Animator Rynku Obligacji na okaziciela serii A spółki Chemoservis-Dwory S.A.

Data sporządzenia: 2018-02-23 / Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

22.02.2018
Raport bieżący: RB 8/2018/KOR - Korekta raportu bieżącego nr 8/2018

Data sporządzenia: 2018-02-22 / Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

21.02.2018
Raport bieżący: RB 8/2018 - Zmniejszenie posiadanego pakietu akcji Emitenta

Data sporządzenia: 2018-02-21 / Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

16.02.2018
Raport bieżący: RB 7/2018 - Aktualizacja informacji dotycząca listu intencyjnego

Data sporządzenia: 2018-02-16 / Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

07.02.2018
Raport bieżący: RB 6/2018 - Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji zwykłych na okaziciela serii B Emitenta

Data sporządzenia: 2018-02-07 / Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

05.02.2018
Raport bieżący: RB 5/2018 - Zmniejszenie posiadanego pakietu akcji Emitenta

Data sporządzenia: 2018-02-05 / Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Notowania

CHS
Money.pl - Kliknij po wicej
Wykres wygenerowany przez Money.pl

Kontakt dla Inwestorów

 

Zaufali nam

CHEMOSERVIS-DWORY S.A. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Krakowie, KRS 0000287238, NIP 549-19-11-468, REGON 070889223. Kapitał zakładowy opłacony w całości: 20.006.000 PLN.
Copyright © CHEMOSERVIS-DWORY S.A.
Projekt i wykonanie www.6sense.pl