Newsletter

Jeśli chcą Państwo otrzymywać najnowsze informacje, prosimy podać adres e-mail.
dodaj do newslettera

Luty 2017

16.02.2017
Raport bieżący: RB 13/2017 - Podpisanie przez Emitenta i Jednostkę Zależną aneksów do znaczących umów

Data sporządzenia: 2017-02-16 / Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

13.02.2017
Raport bieżący: RB 12/2017 - Podpisanie przez Emitenta umowy o istotnej wartości– łączne kryterium

Data sporządzenia: 2017-02-13 / Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

03.02.2017
Raport bieżący: RB 11/2017 - Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału poniżej 5% w ogólnej liczbie głosów na WZA

Data sporządzenia: 2017-02-03 / Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

02.02.2017
Raport bieżący: RB 10/2017 - Podpisanie przez Emitenta aneksu do umowy o znaczącej wartości

Data sporządzenia: 2017-02-02 / Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne


Zaufali nam

CHEMOSERVIS-DWORY S.A. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Krakowie, KRS 0000287238, NIP 549-19-11-468, REGON 070889223. Kapitał zakładowy opłacony w całości: 20.006.000 PLN.
Copyright © CHEMOSERVIS-DWORY S.A.
Projekt i wykonanie www.6sense.pl