Newsletter

Jeśli chcą Państwo otrzymywać najnowsze informacje, prosimy podać adres e-mail.
dodaj do newslettera

Luty 2016

23.02.2016
Raport bieżący: RB 13/2016 - Umowa znacząca – przekroczenie szacowanej wartości

Data sporządzenia: 2016-02-23 / Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

17.02.2016
Raport bieżący: RB 12/2016 - Zmiana stanu posiadania w ogólnej liczbie głosów Emitenta

Data sporządzenia: 2016-02-17 / Podstawa prawna: Art. 70 ust. 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

17.02.2016
Raport bieżący: RB 11/2016 - Informacja o transakcjach akcjami Emitenta osób mających dostęp do informacji poufnych – art. 160 ustawy o obrocie

Data sporządzenia: 2016-02-17 / Podstawa prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

15.02.2016
Raport bieżący: RB 10/2016 - Przekroczenie progu 5% ogólnej liczby głosów Emitenta

Data sporządzenia: 2016-02-15 / Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

08.02.2016
Raport bieżący: RB 9/2016 - Łączne kryterium umowy znaczącej w spółce zależnej Emitenta

Data sporządzenia: 2016-02-08 / Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe


Zaufali nam

CHEMOSERVIS-DWORY S.A. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Krakowie, KRS 0000287238, NIP 549-19-11-468, REGON 070889223. Kapitał zakładowy opłacony w całości: 20.006.000 PLN.
Copyright © CHEMOSERVIS-DWORY S.A.
Projekt i wykonanie www.6sense.pl