Newsletter

Jeśli chcą Państwo otrzymywać najnowsze informacje, prosimy podać adres e-mail.
dodaj do newslettera

Luty 2014

27.02.2014
Raport bieżący: RB 10/2014 - Korekta skonsolidowanego raportu okresowego za IV kw. 2013

Data sporządzenia: 2014-02-27 / Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

26.02.2014
Raport bieżący: RB 9/2014 - Projekty uchwał na zwołane na dzień 25 marca 2014 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta

Data sporządzenia: 2014-02-26 / Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

26.02.2014
Raport bieżący: RB 8/2014 - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Data sporządzenia: 2014-02-26 / Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

24.02.2014
Raport bieżący: RB 7/2014 - Udzielenia gwarancji zwrotu zaliczki

Data sporządzenia: 2014-02-24 / Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

24.02.2014
Raport bieżący: RB 6/2014 - Podpisanie przez Emitenta znaczącej umowy

Data sporządzenia: 2014-02-24 / Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

05.02.2014
Raport bieżący: RB 5/2014 - Przedłużenie terminu obowiązywania ustanowionej hipoteki umownej

Data sporządzenia: 2014-02-05 / Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe


Zaufali nam

CHEMOSERVIS-DWORY S.A. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Krakowie, KRS 0000287238, NIP 549-19-11-468, REGON 070889223. Kapitał zakładowy opłacony w całości: 20.006.000 PLN.
Copyright © CHEMOSERVIS-DWORY S.A.
Projekt i wykonanie www.6sense.pl