Newsletter

Jeśli chcą Państwo otrzymywać najnowsze informacje, prosimy podać adres e-mail.
dodaj do newslettera

Luty 2013

27.02.2013
Raport bieżący: RB 8/2013 - Aktualizacja terminów obowiązywania gwarancji korporacyjnych należytego wykonania kontraktów

Data sporządzenia: 2013-02-27 / Podstawa prawna: Art. 56 ust.1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

05.02.2013
Raport bieżący: RB 7/2013 - Informacja o transakcjach akcjami Emitenta osób mających dostęp do informacji poufnych – art. 160 ustawy o obrocie

Data sporządzenia: 2013-02-05 / Podstawa prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

01.02.2013
Raport bieżący: RB 6/2013 - Informacja o transakcjach akcjami Emitenta osób mających dostęp do informacji poufnych – art. 160 ustawy o obrocie

Data sporządzenia: 2013-02-01 / Podstawa prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych


Zaufali nam

CHEMOSERVIS-DWORY S.A. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Krakowie, KRS 0000287238, NIP 549-19-11-468, REGON 070889223. Kapitał zakładowy opłacony w całości: 20.006.000 PLN.
Copyright © CHEMOSERVIS-DWORY S.A.
Projekt i wykonanie www.6sense.pl