Newsletter

Jeśli chcą Państwo otrzymywać najnowsze informacje, prosimy podać adres e-mail.
dodaj do newslettera

Luty 2012

23.02.2012
Raport bieżący: RB 7/2012 - Informacja o transakcjach akcjami Emitenta

Data sporządzenia: 2012-02-23 / Podstawa prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie

23.02.2012
Raport bieżący: RB 6/2012 - Ujawnienie stanu posiadania

Data sporządzenia: 2012-02-23 / Podstawa prawna: Art. 70 ust 1 Ustawy o ofercie

13.02.2012
Raport bieżący: RB 5/2012 - Transakcje akcjami Chemoservis-Dwory S.A. przez osobę obowiązaną

Data sporządzenia: 2012-02-13 / Podstawa prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie


Zaufali nam

CHEMOSERVIS-DWORY S.A. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Krakowie, KRS 0000287238, NIP 549-19-11-468, REGON 070889223. Kapitał zakładowy opłacony w całości: 20.006.000 PLN.
Copyright © CHEMOSERVIS-DWORY S.A.
Projekt i wykonanie www.6sense.pl