Newsletter

Jeśli chcą Państwo otrzymywać najnowsze informacje, prosimy podać adres e-mail.
dodaj do newslettera

Luty 2011

23.02.2011
Raport bieżący: RB 6/2011 - Zawarcie przez Spółkę zależną Emitenta umowy znaczącej

Data sporządzenia: 2011-02-23 / Podstawa prawna: Art. 56 ust.1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

22.02.2011
Raport bieżący: RB 5/2011 - Zawarcie aneksu do umowy znaczącej

Data sporządzenia: 2011-02-22 / Podstawa prawna: Art. 56 ust.1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

11.02.2011
Raport bieżący: RB 4/2011 - Zawarcie umowy znaczącej

Data sporządzenia: 2011-02-11 / Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

09.02.2011
Raport bieżący: RB 3/2011 - Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Chemoservis-Dwory S.A

Data sporządzenia: 2011-02-09 / Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe


Zaufali nam

CHEMOSERVIS-DWORY S.A. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Krakowie, KRS 0000287238, NIP 549-19-11-468, REGON 070889223. Kapitał zakładowy opłacony w całości: 20.006.000 PLN.
Copyright © CHEMOSERVIS-DWORY S.A.
Projekt i wykonanie www.6sense.pl