Newsletter

Jeśli chcą Państwo otrzymywać najnowsze informacje, prosimy podać adres e-mail.
dodaj do newslettera

Luty 2010

26.02.2010
Raport bieżący: RB 22/2010 - Wypowiedzenie umowy na świadczenie usług animatora

Data sporządzenia: 2010-02-26 / Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o Ofercie – informacje bieżące i okresowe

26.02.2010
Raport bieżący: RB 21/2010 - Informacja o zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego aneksu nr 3 do Prospektu Emisyjnego Emitenta

Data sporządzenia: 2010-02-26 / Podstawa prawna: Art. 56 ust.1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

24.02.2010
Raport Bieżący: RB 20/2010 - Transakcja papierami wartościowymi osoby posiadającej dostęp do informacji poufnych

Data sporządzenia: 2010-02-24 Podstawa prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

19.02.2010
Raport bieżący: RB 19/2010 - Transakcja akcjami osoby posiadającej dostęp do informacji poufnych

Data sporządzenia: 2010-02-19 / Podstawa prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

19.02.2010
Raport bieżący: RB 18/2010 - Transakcja akcjami osoby posiadającej dostęp do informacji poufnych

Data sporządzenia: 2010-02-19 / Podstawa prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

19.02.2010
Raport bieżący: RB 17/2010 - Transakcja akcjami osoby posiadającej dostęp do informacji poufnych

Data sporządzenia: 2010-02-19 / Podstawa prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

19.02.2010
Raport bieżący: RB 16/2010 - Oświadczenie o zamiarze przekazywania raportów skonsolidowanych

Data sporządzenia: 2010-02-19 / Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe


Zaufali nam

CHEMOSERVIS-DWORY S.A. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Krakowie, KRS 0000287238, NIP 549-19-11-468, REGON 070889223. Kapitał zakładowy opłacony w całości: 20.006.000 PLN.
Copyright © CHEMOSERVIS-DWORY S.A.
Projekt i wykonanie www.6sense.pl